Førerkortbeslag og mange forelegg

Politiet har reagert på flere trafikale ulovligheter siste døgn. 

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

UP hadde kontroll på Lyseklostervegen i nærheten av ruienen fredag i 12.50-tiden.

– UP sto i 50-sonen og målte med laseren. 13 bilister fikk forenklet forelegg, og en 17-åring på lett motorsykkel ble målt til 79 km/t, noe som førte til førerkortbeslag, sier vakthavende polittibetjent.

Manglende omregistrering
I 18.15-tiden reagerte politiet på en bil som ikke hadde ferdigstilt omregistrering.

– Bilfører fikk tilbud om å gjøre opp for seg på stedet, men kunne ikke det. I stedet ble skiltene tatt, og han må ordnme med omregistreringen før han får de tilbake.

Snakket i håndholdt mobil
I 19.40-tiden ble en mann stanset etter at det ble observert at han snakket i håndholdt mobil.

– Han fikk et gebyr på 1700 kroner og to prikker, noe han godtok på stedet,.