Hvem skal male portrett av ordførerne?

Bjørnafjorden kommune har kontaktet Hordaland kunstsenter for å få råd om malere som kan stå for portrettmalingen.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Tidligere ordfører har rundet av og nye har overtatt. Bjørnafjorden kommune har nå bedt om råd fra Hordaland kunstsenter når det gjelder malere til portretter av ordførere som ennå ikke er kommet på veggen kommunestyresalen på rådhuset.

«Ved politisk skifte treng vår kommune å få målt to portrett av tidlegare ordførarar. Vi har alt ei samling av 26 bilete med oljemåleri av tidlegare politikarar, storleik ca 49 x 69 cm, og tenker å gå vidare med same format og uttrykk. Kan de hjelpa oss med tips til kunstnarar i regionen som er gode på dette og som
leverer slike tenester?, skriver kultursjef Erik Vangsnes i et brev til Hordaland kunstsenter.

I tillegg til tips om kunstnere, ber kommunen om hjelp til å budsjettere og om forslag til å gjennomføre et slikt oppdrag.

Hordaland kunstsenter anbefaler å sende ut informasjon til kunstnere om prosjektet, og så kan interesserte kunstnere sende inn porteføljen og cv.

Hordaland kunstsenter tilbyr seg å sende ut informasjonen og å bruke sine kontakter. De antyder en pris på 50 000 – 75 000 kroner avhengig av kunstnerens erfaring