Flott historisk turvei har blitt enda bedre

Den gamle postveien fra Bergstø mot Hetleflåten er ryddet og har fått en ny tilkomst fra boligfeltet i Gåsakilen. 

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Sommeren 2018 begynte Os Bygg og Eiendom å legge duk og grus på den historiske postveien fra Bergstø mot Gåsakilen. Tanken var å gjøre den tilgjengelig for enda flere, ca 1 kilometer ned til vannet Gåsakilen.

Men da entreprenører var i gang med å legge duk og grus på den fredede postveien før det var fattet vedtak i kommunen, gikk det ikke lange tiden før både naboer og politikere reagerte, og arbeidet ble stoppet.

Os Bygg og Eiendom måtte fjerne grusen på de ca 200 meterne av den fredede veien hvor det var lagt da det ble oppdaget.

I fjor høst ble det satt i gang med ryddearbeid og drenering av grøfter langs postveien, og denne gang var det et samarbeid mellom Statens vegvesen, kommunen og Os Turlag.

Opp fra Bergstø. FOTO: Jan Petter Svendal

Os Turlag stilte mannsterkt et par dager for å rydde unna busker og trær langs veien, og så har en entreprenør fått jobben med å drenere grøftene.

Fylket satte av 400 000 kroner til denne jobben, forutsetningen var at det også ble gjort et godts stykke dugnad, slik, Os Turlag altså har gjort.

Denne gang har den historiske veien fått ligge i fred, men det er gjort et flott ryddearbeid fra Bergstø og forbi Gåsakilen, og veien er blitt mye mer attraktiv for både gående og for de som liker å sykle i terrenget.

Veien går helt bort til Hetleflåten, men det er strekket bort til myrområdet et stykke etter Gåsakilen som nå er ryddet.

Os Bygg og Eiendom har også bidratt med en ny stikkvei fra boligfeltet Gåsakilen og ned til postveien. Oppe i boligfeltet er det også en egen parkeringsplass for turgåere

Et fint turalternativ er å følge den gamle Osbanelinjen forbi Storestrømmen og bort til Bergstø, for så å krysse veien og gå langs den historiske postveien tilbake til Hetleflåten.

Den gamle veien var en rideveie i lang tid før den i 1797 ble oppgradert til en statlig post- og kjørevei.