Natt til søndag stiller vi klokken igjen

Noen ting er som før, natt til søndag  stiller vi klokken én time og går fra normaltid til sommertid. 


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

– Når vi stiller klokka frem, blir natten en time kortere. Vi kan heldigvis glede oss over lysere kvelder fremover, sier næringsminister Iselin Nybø. Hun har ansvar for Justervesenet, og dermed også full kontroll på nøyaktig tid her i landet.

Hva skjer i Europa?

Europakommisjonen la i 2018 frem forslag om å avvikle ordningen med å stille klokken frem og tilbake. Nå lurer mange på hva som er status for forslaget. Det er fortsatt uvisst. Rådet har ikke vedtatt forslaget som EU-kommisjonen har lagt frem, og som EU-parlamentet gikk inn for i fjor.

–  Jeg vet at det er mange som mener mye om å stille klokken. Skulle forslaget bli vedtatt i EU, blir det opp til hvert EU-land å bestemme om de ønsker å bruke sommertid eller vintertid som sin normaltid. Da må også Norge ta stilling til hva vi ønsker å gjøre, sier næringsministeren.

Hva er huskeregelen for stillingen av klokken?

En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time frem om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren). Det betyr at vi får en time mindre til helgen.