Utsetter kommunestyremøte

Et samlet politisk miljø ble enige om utsettelse tirsdag kveld.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Trine Lindborg og Mikal Leigland melder at det tverrpolitisk er besluttet å utsette kommunestyremøtet 31.mars til 12.mai.

Det er og enighet i å utsette plan og bygningsutvalget sitt møtet fra 2.april til 16.apri

– Vi er glade for at et samlet politisk miljø var enige om dette tirsdag kveld.

– Det er viktig for oss at vi nå lar administrasjonen få jobbe med å finne gode, trygge digitale løsninger på møtegjennomføring inkludert votering,- og at kommuneledelse og ansatte får bruke alle kreftene sine på å håndtere den krevende situasjonen vi nå står i.

Kommunestyret har arbeidsgiveransvar for de ansatte i kommunen.

– Nå er det viktig at alle drar i samme retning for Bjørnafjorden kommune sine ansatte og for alle innbyggerne.