Historisk mild vinter

Vi har hatt den mildeste vinteren siden målingene startet.

Gardermoen vil for første gang oppleve at gjennomsnittstemperaturen for vinteren er over null grader. Det klassifiserer ikke til vinter i meteorologien. En vinterdag defineres nemlig som en dag med gjennomsnittstemperatur under null grader.

Mildeste vinter i åtte fylker
I åtte fylker settes det rekorder: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Trøndelag. Nøyaktig hvor høy gjennomsnittstemperaturen på disse stedene var i desember-februar vet vi først når februar måned er over. Likevel har disse stedene hatt en så høy snittemperatur hittil at vi allerede kan slå fast at de har hatt den mildeste vinteren siden målingene startet. Vi har kun inkludert målestasjoner som har vært i drift i mer enn 30 år.

I vinter har det passert mange lavtrykk fra sørvest, som har med seg mild sjøluft, og det har ført til høye temperaturer i Sør-Norge.

Varmerekordene øker
– Vi har milde vintre med mye lavtrykksaktivitet og høye temperaturer fra tid til annen, men det har aldri vært så mildt som i år, sier Reidun Gangstø Skaland, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

De milde vintrene blir enda mildere enn de hadde vært uten klimaendringer, i tråd med prognosene for framtidens klima.

– En enkeltvinter kan ikke knyttes direkte til klimaendringene, for vi vil alltid ha naturlige variasjoner. Neste vinter kan bli veldig kald. Men vi kan slå fast at vi får stadig flere varmerekorder, mens kulderekorder blir sjeldnere. I 2019 satte vi for eksempel 159 varmerekorder, men kun 27 kulderekorder. Økningen i varmerekorder over tid skyldes den globale oppvarmingen, sier Skaland.

Oslo
Både på Blindern og Tryvannshøgda blir vinteren rekordmild. Målingene går tilbake til henholdsvis 1937 og 1943. Vi har aldri før målt så få vinterdager på Blindern i Oslo som denne sesongen, og for første gang blir gjennomsnittstemperaturen i både desember, januar og februar over null grader. Blindern har heller aldri før i en vinterperiode målt så få dager med fem kuldegrader eller mer, og vi har heller aldri målt så få dager med målbar snødybde.

Viken
Her har Gardermoen, Rygge og Asker registrert sin mildeste vinter noensinne, med måleserier tilbake til 1940- og 50-tallet. Gardermoen vil for første gang ha en gjennomsnittstemperatur på over null grader, og har altså ikke hatt vinter så langt i år.

Innlandet
I Innlandet fylke settes det syv rekorder. Målestasjonene på Dovre, Drevsjø, Kise på Hedmark, Østre Toten, Lillehammer, Vest-Torpa og Fagernes setter alle rekord for høyeste gjennomsnittstemperatur i vinterperioden.

Vestfold og Telemark
To stasjoner i fylket setter rekord: Melsom og Færder fyr, sistnevnte med en måleserie helt tilbake til 1885.

Agder
I Agder setter fem målestasjoner rekord. Oksøy fyr har målinger tilbake til 1876, og årets vinter blir den varmeste siden den gang. Det samme gjelder Torungen fyr, som har vært i drift siden 1867. Også Landvik, Lindesnes fyr og Lista fyr setter rekord.

Rogaland
På Vestlandet har det vært den mildeste vinteren noensinne på Sola og på Utsira fyr. Sistnevnte har målinger tilbake til 1867.

Vestland
Her settes det rekorder på Slåtterøy fyr, Takle i Gulen og på Ytterøyane fyr. Det er også mulig de to Bergens-stasjonene Flesland og Florida klarer å slå rekorden fra vinteren 2013/14, men sannsynligvis gjør de ikke det.

Trøndelag
I Trøndelag fylke blir det syv rekorder for mildeste vinter: Sula, Snåsa, Ørland, Halten fyr, Buholmråsa fyr, Nordøyan fyr og Sklinna fyr setter alle rekorder. Nordøyan fyr har målinger tilbake til 1900.

Beregningene av rekordene er basert på data fram til 25. februar. De endelige tallene for februar er klare mandag 2. mars kl 12.00.