Bli med Petter inn bak murene

 – For fem år siden bodde jeg på gata i 52 dager, og siden den gang er jeg blitt kjent med mange mennesker som befinner seg i utfordrende livssituasjoner. Flere av dem har vært inn og ut av fengsel, og historiene deres har gjort meg nysgjerrig på hvordan det faktisk er på innsiden av murene. Den beste måten for meg å prøve å forstå dette på var å dra inn i fengsel selv og føle det på kroppen, så langt det er mulig for min del, sier Petter.

Unikt innblikk i livet bak murene
Halden fengsel er regnet som ett av landets mest moderne, og har fått oppmerksomhet også utenfor landets grenser. I dokumentarserien lever Petter på samme vilkår som de innsatte. Side om side med drapsmenn, ranere og notorisk kriminelle får han et unikt og personlig innblikk i hverdagslivet bak murene i det som er blitt omtalt som verdens mest humane fengsel.

Gjennom Petter får seerne bli kjent med en tøff og  mørk del av norsk virkelighet, og historiene han tar med seg ut fra fengselet berører.

Oppholdet preger også Petters egen psyke. Allerede  etter kort tid merker han at frihetsberøvelsen gir ham hukommelsesproblemer, søvnvansker og andre soningssymptomer.

Etter at Petter slipper ut fortsetter han å følge de innsatte gjennom et år for å prøve å forstå hvordan de formes av soningen. Fungerer straffen for dem? Blir de rehabilitert? Og hvordan går det på utsiden når noen av dem løslates?

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, håper dokumentarserien vil utfordre forestillingene mange har om fengselsliv og kriminelle.

– Som allmennkringkaster og samfunnsaktør er det sentralt for TV 2 å sette fokus på et område mange har meninger om, men som få kjenner fra innsiden. «Petter i fengsel» gir et ekte og sterkt inntrykk av livet bak murene, og vi håper dokumentarserien kan være et viktig bidrag inn i debatten om norsk kriminalomsorg, sier Haldorsen.

Programredaktøren mener at Petters unike måte å møte mennesker på gjør at han kommer tettere på de miljøene han oppsøker.

– Petter er varm, inkluderende og nysgjerrig, samtidig som han har et sterkt engasjement for dem som har havnet på siden av samfunnet. Det er få som kommer tettere på norsk virkelighet enn han, sier Haldorsen.

«Petter i fengsel» har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo onsdag 4. mars kl. 22.10.