Sa ja til Byvekstavtalen

Bjørnafjorden kommunestyre vedtok tirsdag å gå for Byvekstavtalen.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Etter en time med debatt, gikk Bjørnafjorden kommunestyre tirsdag kveld inn for å si ja til Byvekstavtalen.

Fremlegg til vedtak:
1. Bjørnafjorden kommunestyre godkjenner sluttforhandla byvekstavtale for Bergensområdet for perioden 2019-2029.

2. Bjørnafjorden kommunestyre meiner den økonomiske ramma i avtalen er god og at avtalen vil bidra til å finansiere viktige drifts- og investeringstiltak i kommunen.

3. Bjørnafjorden kommunestyre ser det som positivt at byvekstavtalen gir ein felles arena for vidare samarbeid om felles areal- og transportløysingar i Bergensområdet.

Resulatet ble 22 stemmer for og 13 mot (FrP 11 stemmer og uavhengige 2 stemmer).

Det siste punktet i fremlegg til vedtak ble det stemt på etter at det ble sagt ja til Byvekstavtalen.

4. Bjørnafjorden kommunestyre ber kommunedirektøren så snart som mogleg om å starte utredningsarbeid for innfartsparkering/kollektivterminal på Osøyro, gang- /sykkelveg Osøyro-Lyseparken, gang-/sykkelveg Søfteland-Lyseparken og moglegheiten for gang-/sykkelveg langs Hatvikvegen. Inkludert i dette ei førebels vurdering på kva effekt kvart av prosjekta vil kunne ha for å nå 0-vekstmålet i biltrafikken.

Her sa hele kommunestyret utenom Harald Lekven (uvhengig) ja til at kommunedirektøren kan starte utredningsarbeidet.

Nå er det bare Alversund som ikke har sagt sitt angående Byvekstavtalen.

– Sier kommunestyret i Alver nei til Byvekstavtalen, må den opp til nye forhandlinger, sier kommudirektør i Bjørnafjorden kommune, Christian Fotland til NyttiOs.com.