Blir det gondolbane?

Næringssjefen ville ha gondolbane fra Os sentrum til Borgafjellet, og fikk 95 000 kroner til utredning.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

14. juni 2018 sendte Os kommune ved daværende næringssjef, Daniel Skotheim, avgårde en søknad til Hordaland fylkeskommune om midler til et forprosjekt for Borgafjellet Taubane.

«Som en del av turismesatsningen, ønsker vi å utrede muligheten for å etablere taubane fra Os sentrum til toppen av Borgafjellet, for å gjøre fjellet og utsikten mot fjord, fjell og bre (Folgefonna) tilgjengelig for flere enn lokalbefolkningen, for turister, besøkende og bevegelseshemmede», skrev kommunen i søknaden.

I august 2018 kom det svar til kommunen om at de skulle få 95 000 kroner fra Hordaland fylkeskommune til forprosjekt og mulighetsstudie.

I oktober 2018 reiste en delegasjon fra Os til Nordfjord og Loen Skylift for å hente inspirasjon, og siden har det vært stille rundt dette prosjektet.

Etter dette har det ikke skjedd så veldig mye rundt dette forprosjektet.

– Det har vært gjort utredninger, og en delegasjon fra kommunen tok en tur til Loen for å få inspirasjon, men siden har det ikke vært gjort så mye, sier kommunedirektør i Bjørnafjorden kommune, Christian Fotland til NyttiOs.com.

Hva brukte kommunen pengene på?

– Det som er brukt av de 95 000 kronene vi fikk til forprosjektet, har gått til noen utredninger og til turen for å besøke Loen Skylift. Vi får bare de pengene vi bruker av de 95 000 fra Hordaland fylkeskommune, og det må gis en beskrivelse tilbake på hva de har gått til, sier Christian Fotland til NyttiOs.com.

Hvor mye er det igjen av pengene til forprosjektet?

– Jeg vet ikke på nåværende tidspunkt hva som er brukt, men som sagt, vi får bare det vi bruker av de 95 000 kronene.

Blir det noe av en gondolbane fra Os sentrum til Borgafjellet?

– Akkurat nå er det nok mer en fremtidsvisjon enn en realitet, men det er satsing på turisme i området vårt med Visit Bjørnefjord, så kanskje en gang i fremtiden, men jeg tror ikke det blir i min tid, avslutter Fotland.