Biler opptar parkeringsplasser i sentrum fra tidlig morgen

Næringsdrivende, eiere og potensielle kunder i Os sentrum er veldig misfornøyde.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Det er ikke noe nytt, men nå er det kanskje verre enn noen gang, for folk sliter med å finne parkeringsplasser i Os sentrum.

Både næringsdrivende, eiere og kunder uttrykker sin misnøye.

En næringsdrivende henvender seg til kommunen med sin misnøye. Problemet er at det står fullt med biler på de 12 plassene langs Oshjørnet i sentrum allerede tidlig på morgenen.

– Parkeringsplassen er svært ofte full om morgen når jeg kommer på jobb kl 07.45. De samme bilene står på de samme parkeringsplassene hele dagen. Jeg vet at flere av disse som står parkert hele dagen, jobber ved Bjørnafjorden kommune og ved NAV. Dette er en uting både for mine pasienter som er funksjonshemmet samt for besøkende til Os sentrum, skriver han til Bjørnafjorden kommune.

Han ber kommunen om å sende ut et rundskriv til ansatte i Bjørnafjorden kommune og NAV om å ikke parkere der.

– Det er og ønskelig at det blir satt opp et skilt på parkeringsplassen med en maksimal parkeringstid på for eksempel 2 timer i tidsrommet 08.00 – 17.00.

Tar reserverte plasser
En eier i sentrum fortviler over at uvedkommende, også ansatte i kommunen, tar reserverte plasser som As Sentrumskvartalet Os eier.

– Som kjent har vårt selskap 12 parkeringsplasser utenfor Torggata 3. Plassene tilhører vår seksjon og er merket til bruk for våre leietakere og deres kunder. Dessverre har det over lang tid vært slik at uvedkommende også parkerer på plassene. Dette gjelder også ansatte i kommunen og andre som har gjøremål i kommunen. Vi konstaterer at det er parkeringsproblemer i Os sentrum, men kan ikke akseptere at våre plasser blir urettmessig benyttet. Vi ville derfor satt stor pris på om kommunen gir klar informasjon til ansatte/politikere om at våre plasser ikke må tas i bruk, skriver de i et brev til Bjørnafjorden kommune ved kommunedirektør Christian Fotland.

– Det går i dag ut e-post til alle ansatte i Bjørnafjorden kommune om alternative parkeringsplasser for ansatte. Vi er på ballen. Skal ha diskusjon med politikerne i formannskapet om videre prosess for betalingsløsning, svare Christian Fotland.

Holder stengt utenfor Sentrumskvartalet lenger
I ettertid av dette har kommunen gjort flere tiltak. 4. februar valgte de å stenge parkeringsplassen utenfor Sentrumskvartalet til klokken 10 på hverdager.

Hvis ikke dette tiltaket er godt nok, kan det bli aktuelt å stenge av parkeringsplassen på Statoil-tomten på morgenen til klokken 09, for å unngå at pendlere tar alle plassene.

Kommunen er og i gang med en anbudsprosess for parkeringsløsning i sentrum. Håpet er å få på plass en aktør som kan levere noe lignende som det Sesam Sesam som gikk konkurs leverte.

Det kan bety gratis to-timers parkering i Os sentrum, og så betaling per påbegynte time deretter.

I mellomtiden er det jo verdt å merke seg at der er god plass å parkere borte ved Oseana på dagtid. Der er også daglig mange ledige plasser for pendlere på parkeringen ved Myrvollen/ Flåten.