Ekstremt høy vannstand, rødt nivå

Estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Ekstremværet Elsa vil gjøre seg gjeldende langs hele kysten av Norge mandag og tirsdag.

– Ekstremt høy vannstand, rødt nivå, er ventet på Vestlandet og i Agder. Svært høy vannstand, oransje nivå, er ventet i resten av landet.

Høy vannstand blir det både på dagtid (på det høyeste kl 11.23) og på natten (kl 23.54). Se tabeller her: sehavniva.no

Les også: Høy flo og rufsete i havnen

Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Det anbefales å unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Konsekvensene av den høye vannstanden kan være oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no