Nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 4. kvartal

Men 2019 var likevel et godt år i bygge- og anleggsnæringen.


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Produksjon i bygge- og anleggsvirksomheten gikk ned med 0,9 prosent i 4. kvartal 2019 sammenlignet med 3. kvartal, viser sesongjusterte tall som Statistisk Sentralbyrå presenterer fredag morgen.

Den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten gikk ned med 0,9 prosent i 4. kvartal 2019 sammenlignet med foregående kvartal, viser nye tall fra produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Både byggeaktiviteten og aktiviteten innenfor anlegg hadde en nedgang, ifølge sesongjusterte tall.

Sett over ett, var 2019 nok et godt år i bygge- og anleggsnæringen. Til tross for en liten produksjonsnedgang i 1. og 4. kvartal ble dette veid opp av vekst i 2. og 3. kvartal. Samlet sett var det en årsendring i bygge- og anleggsproduksjonen på 3,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Byggevirksomheten gikk opp 2,3 prosent, mens anleggsvirksomheten viste en vekst på 5,5 prosent.

Virkedagskorrigerte tall viser at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten i 4. kvartal 2019 hadde en vekst på 1,2 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Både bygge- og anleggsvirksomheten viste vekst, men det var anleggsvirksomheten som bidro mest til den samlede produksjonsveksten med en økning på 3,7 prosent.