Unge voksne mangler innboforsikring


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

I aldersgruppen under 30 år er det flest som mangler innboforsikring.

Det viser en landsdekkende undersøkelse YouGov har gjennomført for forsikringsselskapet If. 1007 personer over hele landet er intervjuet i undersøkelsen.

6 prosent totalt svarer at de ikke har innboforsikring, mens 5 prosent oppgir «Vet ikke». Aldersgruppen 18-29 år peker seg ut, med 13 prosent som mangler innboforsikring og 17 prosent som ikke vet om de har det eller ei.

– Folk uten innboforsikring dessverre en kjent problemstilling for våre skadeinspektører etter storbranner der det er mange leiligheter eller studentboliger. På brannstedet støter de ikke sjelden på beboere som har trodd at innboforsikring for eksempel er en del av felleskostnadene i borettslaget, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i If.

I en undersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med Brannvernuka sist høst oppgir én av ti studenter at de opplever brannsikkerheten så god at de ikke trenger egen innboforsikring.

Innboforsikringen hos norske forsikringsselskaper dekker blant annet brann-, natur- og vannskader på gjenstander og møbler i hjemmet, sykkeltyveri og tyveri av gjenstander fra boligen. Det ligger også en ansvars- og rettshjelpdekning inne i innboforsikringen.

– Disse to dekningene er det nok ikke så mange som er klar over. Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen, vil ansvarsdekningen kunne dekke et et eventuelt erstatningskrav, sier Sigmund Clementz i If.