Administrasjonen vil fortsette samarbeid mot korrupsjon

Bjørnafjorden kommune ønsker å videreføre Os kommune sitt medlemskap i Transparency International Norge.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom nesten 100 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.

Transparency International Norge
(TI-Norge) er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i 1999. Foreningen er en selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter, Transparency International driver koalisjonsbygging mot korrupsjon, og har et nasjonalt og internasjonalt regelverk av eksperter innenfor ulike felt. TI-Norge er partipolitisk uavhengig. Sekretariatet har kontor i Oslo.

Foreningens formål er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet.

Os kommune har vært medlem av Transparency International Norge i noen år, og nå ønsker TI-Norge å ha Bjørnafjorden kommune med videre.

«Os kommune har i flere år vært medlem i Transparency International Norge. Vi håper at Bjornafjorden kommune vil videreføre medlemskapet etter sammenslåingen», skriver de i et brev til Bjørnafjorden kommune.

Avgjørelsen skal opp på formannskapet sitt møte tirsdag 4. februar, og administrasjonen sitt fremlegg til vedtak er positivt.

«Bjørnafjorden kommune viderefører Os kommune sitt medlemskap i Transparency International Norge». står det i fremlegg til vedtak.

Fortsetter Bjørnafjorden kommune å være medlem, dreier det seg om en årskontigent på 16 500 kroner.