Tilbakekaller reisekrus

Foto: Ikea

IKEA tar produktsikkerhet svært alvorlig. På IKEA testes alle produkttyper kontinuerlig og de skal samsvare med gjeldende lover og standarder, samt IKEAs egne krav. IKEA mottok nylig testrapporter som viser at reisekruset slipper ut nivåer av dibutylftalat (DBP) som overskrider den obligatoriske grensen. IKEA har for mange år siden besluttet å forby all tilsetning av ftalater i produkter for matkontakt og stoppet derfor salg av reisekruset i løpet av undersøkelsene. Tilbakekallingen gjelder de reisekrusene som er merket med «Made in India». Selv om noen av testene har vist et høyere nivå av DBP enn det som tillates, er det likevel en svært lav risiko for negativ effekt på noens helse, siden grenseverdiene er satt med høye marginer.

TROLIGTVIS reisekrus har vært i salg siden oktober 2019. IKEA ber kunder som har reisekrus merket med «Made in India», om å returnere produktet til IKEA for å få pengene tilbake. Du trenger ikke kvittering. Besøk IKEA.noeller ring kundeservice på 915 02 340 for mer informasjon.