Vil lage parkeringsplasser på plenen

Byggingen på Lien-tomten, bak Eldresenteret gjør at de mister viktige parkeringsplasser i byggeperioden.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

På baksiden av eldresenteret er det planlagt å bygge nye leiligheter, og i forbindelse med byggearbeidene, vil en del av parkeringsplassene til eldresenteret bli utilgjengelig.

Nå ber Os pensjonistforening Os kommune om løyve til å lage nye midlertidige plasser mellom senteret og Hatvikvegen.

«Den planlagde utbygginga på «Lien-tomta», vil kunne føra til at vi i delar av byggeperioden ikkje får tilgang til parkeringsplassane våre bak huset. Vi søker derfor om å anlegga midlertidige parkeringsplassar på plenen mellom huset og Hatvikvegen», skriver leder i Os pensjonistforening, Bjørn Sivertsen i et brev til Os kommune.

Eldresenteret tenker å utvide plassen mot Irisgården, for å få på plass åtte midlertidige parkeringsplasser.