Nye flotte parkeringsplasser

Både Statoil-tomten og den gamle brannstasjons-tomten har blitt asfaltert og merket.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Før helgen gikk Os kommune ut og meldte at de to parkeringsplassene ville bli stengt fra søndag kveld til og med onsdag 2. oktober.

Onsdag ettermiddag var det ennå full jobbing med å legge asfalt og merke, men onsdag kveld var både asfalt og merking kiommet på plass.

Totalt er det nå merket opp for rundt 50 biler, to av disse for funksjonshemmede.

Det er og laget et gangfelt mellom parkeringsplassene på den største parkeringsplassen (Statoil-tomten).

På plassen hvor brannstasjonen sto, er det laget et bredt felt som skal få bilene inn og ut til de innerste plassene, og så får vi håpe at kjørende får dette med seg, for ellers kan de bli stående innesperret på de innerste plassene.

Men vi gjør oss fremdeles noen tanker om hvorfor det hastet så voldsomt med å få fjernet Statoil-stasjonen, var det virkelig bare for at pendlerne skulle få seg en fin plass å sette bilen?

En kombinasjon av pendlere og ansatte i Os sentrum har brukt plassene som frem til i dag, mens den nye pendlerparkeringen ved Myrvollen /Byvegen fremdeles har hatt godt med ledige plasser midt på dagen.

Får vi fylt opp plassen ved Myrvollen, og ansatte i sentrum setter bilen sin på de nyasfalterte plassene ved sentrum, blir det kanskje bedre parkering til flere handlende i Os sentrum.