Ny gjestebrygge ved moloen på Haugsneset

Det er og planer om å utvide bobilcampen, og den gamle kaien kan få en ny funksjon ved gamlemoloen.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Sist uke ble den gamle kaien innenfor moloen på Haugsneset fjernet for å gi plass til et nytt kaianlegg med nærmere 20 gjesteplasser i litt forskjellige størrelser.

Selve bryggen er 36 meter lang, og den har totalt fått 20 utriggere, som er fordelt på begge sider av kaianlegget. Bryggen skal og få innlagt vann og strøm i rimelig tid før neste års båtsesong.

Foto: Jan Petter Svendal

Kommunen har og ønsker om å utvide bobilcampen med et par plasser, på den delen hvor det i dag står benker og blomsterkasser.

Men i nabolaget mener flere at ved å utvide bobilcampen vil viktig friareal og parkeringsplasser til osingene forsvinne, i et område som også blir brukt til fisking, bading og avkobling. Det reageres og på at gamle lokale båtplasser forsvinner for å gi plass til besøkende båtfolk.

– Når bobilcampen er full parkerer bobiler på parkeringsplassen der ute hvor det ikke er lov å campe, og dermed opptar de plasser som skal være til parkering for andre folk, og det blir veldig trangt å snu å parkere der, sier en beboer i området til NyttiOs.no.

Den gamle kaien ligger for øyeblikket fortøyd mellom moloen og Os kai. Foto: Jan Petter Svendal

Den gamle kaien ble slept til innsiden av den gamle moloen ved oskaien. Denne har lagt ute for salg, og får kommunen det som de vil, kjøper de den og forankrer den på innsiden av gamlemoloen for å gi økt kapasitet til båtfolket.

I planene til Os kommune for havnen, ligger det også planer om å lage en dypvannskai på utsiden av gamlemoloen