Klipp hekker og busker!

Fri sikt ved avkjørsler og mot veikryss er livsviktig, og eier du hekker eller busker som dekker, er det ditt ansvar å klippe.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Os kommune går ut med en påminnelse om hvilket ansvar grunneiere har i forhold til å holde hekker og busker nede, slik at det er fri sikt i

«Eig eller disponerer du ein eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligg eigedommen din inntil eit vegkryss? Då er det ditt ansvar å sørge for fri sikt», melder Os kommune.

Dårlig sikt er en medvirkende årsak til mer enn tre av ti dødsulykker på sykkel.Se mer i Os kommune sin brosjyre HER!

Noen tommelfingerregler:  

  • Ved kryss og avkjørsler skal vegetasjonen være maks en halv meter høy.
  • Busker og tre på eiendommen din må ikke vokse ut over fortauet og veien.
  • Før skolestart er det ekstra viktig at du har klippet hekken.