Avviser klage

Grunneier klaget på fredning av krigsminnesmerket Botnahytta.


Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Det var i desember i fjor at krigsminnesmerket Botnahytta i Samnanger ble midlertidig fredet, etter at grunneier har forsøk å få hytten flyttet.

Grunneier har klaget på vedtaket om fredning, men har ikke fått medhold i Hordalands fylkeskommune, melder NRK Hordaland.

Nå blir saken sendt videre blir til Riksantikvaren for endelig klagebehandling.

Les også: Vil markere at det er 75 år siden nødlandingen på Haugland

Skjulested for kanadiere
Botnahytta ble brukt som skjulested for motstandsfolk under 2. verdenskrig. Og mest kjent er den nok for at de kanadiske flygerne som nødlandet på Haugland ble holdt skjult der i 1944.

Kanadierne lå en uke i skjul i Botnahytta, eller «Little Canada» som de kalte den, før de ble fraktet over til Shetland.