Ulovlig plukking av fredede elvemuslinger

Politiet ber om tips etter at det er funnet store mengder elvemuslinger på land ved Knutabruo. 


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Det var en kvinne som hadde campet ved Knutabruo i helgen som først meldte at hun hadde funnet et trillebårlass med fredede elvemuslinger på land.

Og Statens Naturoppsyn og Os kommune vil melde plukking av fredede muslinger til politiet.

En god del muslinger er tatt opp av elven og åpnet, uten at maten er tatt ut. Statens Naturoppsyn mener det kan indikere at noen har vært på jakt etter «perler» som kan dannes i muslingen. 1 av 1000 muslinger kan danne slik perle. Statens Naturoppsyn kan ikke huske å ha sett lignende saker tidligere, sier Atle Birkeland ved Os lensmannskontor til NyttiOs.no.

Oppsynet og Os kommune vil anmelde dette til politiet, og politiet ønsker tips.