Stenger gangvei

Statens vegvesen skal i gang med graving, muring og rekkverkmontering ved Svegatjørn.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Fra onsdag morgen stenger gangveien mellom boligområdet Svegane og fv. 160 Ulvenvegen ved Svegatjørn. Årsaken er anleggsarbeid lengst øst på denne veien.

– Det skal utføres graving, muring, rekkverksmontering, asfaltering og grøntarbeid. Arbeidet vil pågå til månedsskiftet juni/juli, etter planen, melder Statens vegvesen.

– Vi minner om bruk av fotgjenger- og sykkelundergangen mellom Ulvenvegen og Kolskogen for kryssing av Ulvenvegen.

På bildet under er gangvegen/stien som blir stengt merket med rød farge. FOTO: Statens vegvesen