Regnbueflagget må vente

Arbeiderpartiet oppfordret kommunen i en interpellasjon å kjøpe inn og heise regnbueflagget under Bergen Pride og FN-dagen.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Arbeiderpartiet ved Trine Lindborg, fremmet tirsdag ettermiddag en interpellasjon i kommunestyret, der hun oppfordrer Os kommune å heise regnbueflagget utenfor Rådhuset under Bergen Pride og FN-dagen.

«Det er tung symbolikk i regnbogeflagget. Ved å heisa regnbogeflagget sender ein eit bodskap. Eit bodskap om tryggleik, inkludering, anerkjenning og ikkje minst respekt for at her i Os er det plass for dette sjølvsagte mangfaldet, og for denne friheita til å
vera seg sjølv,- uavhengig av seksuell legning eller orientering», heter det blant annet i interpellasjonen.

«Arbeidarpartiet si kommunestyregruppe ber om støtte frå ordførar og kommunestyre til at Os kommune kjøper Regnbogeflagg som skal heisast utanfor Os rådhus under Regnbuedagene/Bergen Pride 1.- 8.juni dette året, og årlig 10.desember på FNs Menneskerettighetsdag», sto det i fremlegg til vedtak.

Men så enkelt skulle det ikke være, for kompliserte flaggregler gjør at det må undersøkes nærmere før det kan flagges utenfor Rådhuset.

– Personlig skulle jeg gjerne umiddelbart sagt ja til fremlegget fra arbeiderpartiet, men saken er ikke så enkel at vi bare kan bestemme at regnbueflagget skal heises på de tidspunkt som blir skissert, sier ordfører Terje Søviknes.

Flaggloven sier nemlig at kommunen bare kan bruke norges flagg, det samiske flagget, eller kommune- og fylkesflagg på offentlige bygg.

«På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner», sier lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.

Men der er et unntak som sier at det kan flagges med andre flagg i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse.

«Forbudet  gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn  brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner», sier loven videre.

Bryter kommunen flaggloven, kan det ende med bøter og tre måneders fengsel for ansvarlige.

Etter innlegg og diskusjon, satte ordfører Terje Søviknes opp Trine Lindborg sin interpellasjon, mot et alternativt vedtak om å fremme sak til politisk behandling med et oppdatert og mer detaljert flaggreglement for Bjørnafjorden kommune, og at sak skal behandles igjen i nye Bjørnafjorden kommue neste år.

Det alternative vedtaket fikk 22 stemmer (18 FrP, 2KrF, 1 V og 1 Sp).

Trine Lindborg oppfordret osingene til å arrangere Pride og til å flagge på idrettsarrangement.

– Oppfordringen til alle idrettslagene må være å bruke Pride-flagg på corner-flaggene sine og eventuelt flagge fra klubbhusene sine, sa Trine Lindborg.