Flytter arkivet fra Os til Fusa

Flere ansatte i Os kommune vil få arbeidsplassen sin i Fusa når vi fra nyttår blir Bjørnafjorden kommune.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Rådmann Christian Fotland fikk på tirsdagens kommunestyremøte spørsmål om hvordan arbeidsplasser blir påvirket når Os og Fusa blir slått sammen til Bjørnafjorden kommune.

– Jeg synes at fellesnemnden skal få de konkrete tallene først, men det jeg kan si er at det er besluttet at arkivet i Os skal flyttes til Fusa, og det er i dag ca seks arbeidsplasser, sier rådmann Christian Fotland fra talerstolen i kommunestyret.

Han forteller og at flere ansatte i Os må regne med å ha kontortid i Fusa.

– Avdelinger i Os må regne med å ha kontorarbeidsdager i Eikelandsosen for å serve publikumet i Fusa på enkelte eininger, og det blir noen dager i uken.

– Og så vet vi at tilsvarende vil skje i fra Fusa, at enkeltsaksbehandlere må sitte i Os noen dager og i Fusa noen dager. Men tallet må vi komme tilbake til når hele kabalen er lagt.

– Jeg har lovet at når planen er klar, så skal jeg informere fellesnemnden. Jeg kan kanskje gi noen signaler i juni, men endelige tall kan jeg ikke gi før på første møtet på høsten, sier Christian Fotland.