Vil bygge færre leiligheter i Baronsgården

Mens andre vil ha hele bygget fjernet.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Og Bygg og & Eigedom hadde store visjoner for Baronsgården (Oshjørnet) i 2017, men markedet ville ikke helt være med på dette.

Meningen var at Baronsgården skulle pusses opp og bygges ut for å få plass til hele 27 leiligheter, men det slo aldri helt til.

– Det var tre som satte seg på liste for kjøp, noe som var for lite til at vi kunne sette i gang, sier administrerende direktør i Os Bygg & Eigedom, Ottar Randa til NyttiOs.no.

– Hva gikk galt?

– Utviklingen av Baronsgården ble stoppet av et veldig stille marked i januar 2017, og så var nok usikkerheten rundt parkeringsplasser til leilighetene, med på å gjøre det vanskelig å få selge, sier Randa.

Planene for Baronsgården ble etter hvert trukket tilbake, og bygget har lagt brakk. De eneste som har kunnet glede seg over bygget, er brannvesenet, som har brukt det til øvelser.

Slik blir sentrum hvis Oshjørnet blir fjernet.

Vi fjerne Oshjørnet
Men en nabo har luftet sine tanker for både kommune, politikere og NyttiOs.no. Han vil fjerne hele bygget.

– Tenk hvor flott det hadde blitt hvis Oshjørnet hadde blitt fjernet. Da hadde det blitt et mye luftigere sentrum, som også hadde åpnet opp mot Oselven, sier Per Tore Bakketeig til NyttiOs.no.

– Vi kunne fått plass til litt grønt, laget til for torgplass, og 17. mai og andre arrangementer kunne blitt lagt til sentrum, noe som og hadde generert mer liv på Øyro, sier han.

Nå bor Per Tore Bakketeig nede ved elvekanten, og i andre enden, mot Landboden, har han ledige butikklokaler, så da er det jo lett å tenke egen vinning når han foreslår å fjerne bygget.

– Jeg skjønner at folk vil tenke det, men min intensjon er først og fremst å få mer liv i Os sentrum. Jeg har for det meste holdt til i Os sentrum gjennom livet, og liker godt at det er folkeliv i sentrum, sier han.

Vil lage 11 leiligheter
Hva tenker Ottar Randa om utspillet til Per Tore Bakketeig?

– Jeg har fått med meg hans tanker for bygget, og det kan nok bli bra, men vi tenker annerledes. Generalforsamlingen har sagt at bygget skal selges.

Har det vært noen interesse for bygget?

– Vi har hatt noen henvendelser, men så langt står bygget fremdeles for salg.

Nå vil de gjøre et siste forsøk på å få bygget og solgt leiligheter i bygget.

– Vi har skalert prosjektet ned, og tenker nå å lage 11 leiligheter i bygget. Vi vil rive den delen som vender mot Per Tore Bakketeig sitt bygg (tidligere strikkebutikken), og åpne opp ned mot elven, slik at det vil bli en gate der, og mulig å gå rundt hele Baronsgården, sier Ottar Randa.

Er det forsvarlig å bygge 11 leiligheter i den bygningsmassen som står der i dag?

– Bygget ser ikke spesielt bra ut nå, men bygningsmassen er i veldig god forfatning. Vi har tatt flere prøver av både betong og armering, og dette er av god kvalitet.

Hvem blir potensielle kjøpere av disse 11 leilighetene?

– Vi vil gjerne ha en miks, så leilighetene vil passe for både unge og godt voksne, sier Randa.

Ottar Randa har fått ca et halvt år på seg til å prøve å få realisert Baronsgården med 11 leiligheter.