Nytt tilskudd for å få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem

Regjeringen foreslår tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved sykehjem og heldøgns omsorgsbolig.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Her i Os har Arbeiderpartiet med ordførerkandidat Trine Lindborg i spissen jobbet for å få kjøkkendrift på Lurane, slik det tidligere var på Os sjukeheim, og dermed «hjemmelaget» og helt fersk mat til de eldre.

Nå har regjeringen, med FrP og Høyre i spissen, skjønt at dette er «god mat» i et kommune-valgår

Regjeringen ønsker nemlig nå å få matlukten tilbake på flere sykehjem, og foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å etablere et tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Det foreslås å sette av 12,5 millioner kroner i tilsagnsramme for 2019.

– For mange eldre er måltid et av høydepunktene i løpet av dagen. Det er derfor viktig at eldre får god og sunn mat som ser innbydende ut, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Tilskuddet opprettes som en del av kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, hvor mat og måltider er et av hovedtemaene i reformen. Tilskuddet er rettet mot sykehjem og heldøgns omsorgsboliger som ønsker å bygge, renovere eller gjenetablere kjøkken. Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken, og vil ha oppstart 1. oktober 2019.

– Vi ønsker med denne tilskuddsordningen å gi eldre bedre måltidsopplevelser og gjøre matlagningen til en større del av hverdagen. Jeg håper landets kommuner nå benytter muligheten, og søker på dette tilskuddet, sier Listhaug.

Og faller dette endelig på plass, må vi jo regne med at Lurantetunet her i Os snart kan levere middagen til de eldre fra eget kjøkken.