Åpnet ny vei forbi Svegatjørn

Mandag kveld ble trafikken østover lagt forbi Svegatjørn igjen.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.no på Facebook)

Omleggingen på E39 forbi Ulvenvatnet og Svegatjørn skjedde klokken 20 mandag kveld.

Da ble trafikken østover mellom Ulvenvatnet og Svegatjørn lagt over på kjørefeltet til venstre på bildet over.

Mens kjørefeltene på høyre siden av midtrekkverket blir for vestgående trafikk, som stadig skal benytte fv. 160 Ulvenvegen.

FOTO: Jan Petter Svendal