Hjelp Moldova fikk 300 000

Støtten fra Grieg Foundation er ekstra viktig nå, siden prosjektet vårt med Utenriksdepartementet opphørte ved nyttår.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs.no på Facebook!

Rett før helgen fikk Hans Bjørn Bakketeig i Hjelp Moldova melding om at Grieg Foundation nok en gang vil støtte, denne gang med 300 000 kroner.

– Grieg Foundation har vært en viktig støttespiller for Hjelp Moldova i over ti år. Støtten fra Grieg er ekstra viktig nå, siden prosjektet vårt med Utenriksdepartementet opphørte ved nyttår. Uten andre gode samarbeidspartnere blir arbeidet vårt begrenset, sier en rørt og takknemlig optiker, Hans Bjørn Bakketeig til Hjelp Moldova.

Og Grieg Foundation ønsker lykke til.

– Vi ønsker lykke til videre med det gode og viktige arbeid som gjøres, melder de i et brev til Hjelp Moldova.

Og Hjelp Moldova har fullt fokus på arbeidet videre.

Vi arbeider fremdeles med å få moldovske myndigheter til å ta over driften ved senteret. Det går sakte, men sikkert fremover, men ting tar tid. Om ca. to år er de første studentene ferdig utdannet, da vil landet ha et mye bedre tilbud innen øyehelsetjenester, sier Hans Bjørn Bakketeig til Hjelp Moldova.

Fokuset til Hjelp Moldova fremover:

  • Å fortsatt kunne gi et hjelpetilbud til de synshemmede i Moldova slik at de kan få muligheten til å gå på skole, få en utdanning og arbeid
  • Opprettholde driften ved synssenteret
  • Videreutvikle optometriutdanningen ved medisinsk universitet