Vurderer å skanne på kirkegård

Helt nye vitner er avhørt i den nesten 15 år gamle Trine Frantzen-saken.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Etter at Insider viste tre episoder om Trine Frantzen-saken på TV-Norge, har det dukket opp nye spor og nye vitner.

Nesten 15 år etter at Trine Frantzen forsvant, har politiet fremdeles ikke svar på hva som skjedde med henne. 32-åringens forsvinning er en av Norges største krimgåter.

Les også: Nye teorier i Trine Frantzen-saken

Men i Insider dukket det opp nye personer som ville snakke, og det kom hentydninger om at Trine kunne ha fått en overdose og så ha blitt dumpet på en kirkegård i Fana.

– Vi har hatt saken til etterforskning siden mai, i forbindelse med nye tips og informasjon som kom inn i forbindelse med dokumentarserien. I løpet av det siste halvåret har vi gjennomført nye vitneavhør som har resultert i noen opplysninger vi jobber med. Avhørene har vært både av helt nye vitner og nye avhør av gamle vitner, forteller Tore Salvesen, politiinspektør ved seksjon for etterforskning av drap, grov vold og seksuallovbrudd i Bergen til Dagbladet.

– Kirkegård-tipset har blitt organisert som et eget prosjekt i etterforskningen. Vi har ikke søkt på gravplassen ennå, men det kan godt være at vi skal dit og vurderer det fortløpende. Et slikt søk har både en juridisk og etisk side. Vi kan ikke fare over en hel gravplass for å være sikker på om den vi søker etter ligger der eller ikke, sier Salvesen til Dagbladet.

Skanning av områder på gravplassen kan bli aktuelt å gjøre.

– Vi vil informere pårørende uansett hvilke etterforskningsskritt vi vil foreta oss i slike tilfeller, sier Salvesen til Dagbladet.