Vil rive hotellet på Godøysund og bygge leilighetsbygg

Vil og legge ut fritidseiendommer for salg på øyen.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs.no på Facebook!

De nye eierne av Godøysund mener at det som står igjen av hotellet nede på kaien, er i så dårlig forfatning at det må rives.

Denne uken har ordfører på Tysnes, Kåre Martin Kleppe vært på befaring.

– Standarden på eiendommen i dag er ikke den plassen verdig, sier ordføreren til bladet Tysnes.

Les også: Skipsreder har kjøpt Godøysund

Og styreleder Nils Petter Sivertsen som representerer eierne i Godøysund AS, fortalte sist uke om planene for Godøysund til bladet Tysnes.

– Vi vil rive hotellet og bygge fritidsleilighetsbygg.

De vil og legge ut fritidseiendommer for salg på Godøysund-området.

I tillegg vil de ta vare på sjøbuen nede på kaien, og drive denne videre, og de vil utvikle en småbåthavn, og med tilbud for båtturister.

Og planene er lagt ut til offentlig ettersyn. Går alt etter planen, kan det bli oppstart om ett års tid.

Ordfører Kåre Martin Kleppe gleder seg over utbyggingsplanene til Godøysund AS.

– Jeg synes det er kjempepositivt at de nye eierne vil gjære noe på Godøysund, sier han til bladet Tysnes.

Men han utelukker ikke at det kan bli satt av et område til hotell en gang i fremtiden.

Ordføreren har ellers fått en del bekymringmeldinger på at Godøysund vil bli for privatisert med de nye planene.

– Jeg har forståelse for at noen kan frykte dette, men det vil ikke skje. Det er heller ikke eierne sin plan at Godøysund skal bli et lukket område, sier Kleppe.

I planene er det og satt av areal til næring.

Bilder fra Godøysund september 2016. FOTO: Jan Petter Svendal