Vil innføre vrakpant på gamle ovner

I rådmannen sitt fremlegg til budsjett for 2019 ligger det inne midler til dette, og det blir «først til mølla» som gjelder.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Rådmann Christian Fotland sitt fremlegg til budsjett for 2019 har fire fokusområder, klima og miljø, folkehelse, tidlig innsats og forebygging og å redusere barnefattigdom.

Og nettopp klima og miljø er tema når han ønsker at flere skal bytte ut gamle ovner.

Gamle vedovner som er eldre enn fra 1998 forurenser nemlig mer enn de nyere vedovnene.

Rådmann i Os Christian Fotland tror at det fortsatt er mange eldre vedovner i boliger og fritidseiendommer i Os, og han ønsker å få disse byttet ut i nyere ovner.

Og for å inspirere til at hus- og hytteeiere vil bytte, vil han innføre vrakpant som man kan søke om ved bytting av ovn. Vrakpanten vil være på 2000 kroner, og denne utbetales mot dokumentasjon på at ny ovn er kommet i hus.

«Vi veit ikkje kor stort behovet er, men vi set av 100 000 kroner til tiltaket. Vi vil følgje prinsippet om ”først til mølla” når det gjeld
tildeling av desse midla. Ordninga trer i kraft i løpet av 1. tertial og vil bli annonsert på kommunen si heimeside, skriver rådmannen i budsjettfremlegget.