– Vi vil ha flygende biler før dette er ferdig

Ny fergefri kyststamvei med bro over Bjørnefjorden, skaper et stort for og i mot engasjement. SJEKK UT VIDEOPRESENTASJON.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Stortinget har et langsiktig mål om å utvikle en ny fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Dette ble bekreftet av Stortinget i juni 2017 under presentasjonen og diskusjonen av Nasjonal transportplan for 2018-2029.

Ruten går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er ca 1100 km lang. Ruten går gjennom seks fylker, og byene Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde. Reisetiden i dag er rundt 21 timer, og trafikanter må bruke syv forskjellige fergeforbindelser.

Målet er å skape en forbedret E39 uten ferger, noe som vil redusere reisetiden med halvparten, og ruten vil være nesten 50 kilometer kortere.

Reduksjonen i reisetid vil oppnås ved å bytte ferger med broer og tunneler, i tillegg til å oppgradere en rekke veier på land. De første estimater sa at prosjektet ville ha en prislapp på 340 milliarder kroner, men senere har det blitt sagt at det både kan bli dyrere og rimeligere.

Her på våre kanter er det broen over Bjørnefjorden som har vært det store for og i mot temaet på prosjektet, men diskusjonen går også i andre fylker om hvor og hvordan veien skal bygges.

B1M er en av verdens mest abonnerte videokanaler når  det gjelder store byggeprosjekter og konstruksjoner, og de har laget en presentasjonsvideo av det store veiprosjektet som det jobbes med fra flere hold for å få på plass.

Videoen som ble lagt ut 22. august er så langt vist hele 3,8 millioner ganger, og det er et stort engasjement i form av kommentarer under:

«We will have flying cars before its finished».

«Damn the vikings are getting more futuristic than most developed countries now».

«Why not keeping the ferries? Taking a rest, enjoying a coffee».

Statens vegvesen har også fått laget en engelskspråklig side med informasjon om prosjektet, og flere illustrasjonsvideoer.

I videoen under fra B1M kan du se hvordan veiprosjektet er tenkt bygget, blant annet med undersjøiske tunneler og en gigantisk bro over Bjørnefjorden.