Var alt så mye bedre før?

Det har skjedd mye med Os sentrum de siste årene.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Kanskje husker du «tusen sjøers land», de gamle trebygningene, Styve, sko-Paulen, og S. Tvedt på rekke og rad, og grusdekke midt i sentrum?

Senere kom asfalten, Sentrumskvartalet, Leganger-bygget og nytt bygg hvor Jernia holder til.

Så fikk vi en oppgradering av Kyrkjeflaten og av Telthusplassen, og oppgraderinger på noen av byggene. Og samtidig har flere butikker blitt lagt ned.

Og de siste årene har den store oppgraderingen til flere titalls millioner blitt gjort i sentrum. Nytt granittdekke, torgbygg og baldakiner er nok det mest synlige, men det har og skjedd oppgraderinger under bakken før dekket kom på plass.

Og så har jo flere bygg i sentrum fått en fin oppgradering. Blant annet bankbygget i Brugata, Drageset-bygget og Askvikgården. Og i disse dager pågår en oppgradering av Handlegården i Brugata.

Noen butikker har kommet til i takt med oppgraderingen, men flere har dessverre også blitt lagt ned.

Nå går vi og venter på at et nytt parkeringssystem skal komme på plass. To timer gratis, og deretter betaling per påbegynte time.

Og så går vi og venter på at politikerne skal bestemme seg for hvor et nytt parkeringshus skal ligge. For det sies at det ikke er parkeringsplasser å oppdrive i sentrum, noe som etter vår mening er bare tull. Der er plasser, og det hadde vært enda flere hvis næringsdrivende og kommuneansatte hadde satt bilen sin rundt sentrum.

Bildene øverst i saken er tatt i mars 2014, altså før oppgraderingen, og 10 oktober 2018, etter den store oppgraderingen.

Vi kan vel være enige om at sentrum er blitt til det bedre etter oppgraderingen, og enda bedre vil det bli når Oshjørnet-bygget blir oppgradert, eller kanskje fjernet.

Og får vi i tillegg se flere nye butikker poppe opp, så er det håp om enda mer liv på Øyro i fremtiden.