Flere tatt for forsikringssvindel

En gjenganger blant de som blir tatt er å melde skade like etter tegning av forsikring.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Tryg Forsikring forsterker jakten på forsikringssvindlere, og avslører stadig flere som prøver å lure selskapet. Første halvår i år ble 576 svindelforsøk mot norske forsikringsselskap avslørt, viser tall fra bransjen.

– Vi har sterkt fokus på å avdekke forsikringssvindel og avslører slik svindel innen de fleste typer skadeforsikring. Forsikringsselskapenes kamp mot svindel sparer ærlige kunder for millioner av kroner i ekstra forsikringspremie, sier utredningssjef Rune Skare i Tryg Forsikring.

Svindelforsøkene som er avslørt første halvår kunne kostet selskapene vel 170 millioner kroner, viser ferske tall fra Finans Norge. Forsikringssvindel skjer typisk enten ved at en reell skade overdrives, eksempelvis at det i en tyverisak føres opp gjenstander som man ikke hadde eller som ikke ble borttatt, eller at en skade arrangeres.

Arrangerte kollisjoner
Arrangerte skader topper både innen bil og båt, men også når det gjelder bygningsforsikring. Svindel med motorkjøretøy står for 43 prosent av skadeforsikringssakene.

– Målet ved å arrangere kollisjoner er å påføre kjøretøy(ene) skader som utløser erstatning, fortrinnsvis kontantoppgjør. Slik svindel avsløres ofte med en kombinasjon av taktisk og teknisk utredning, også rekonstruksjoner. I ett nylig tilfelle hevdet sjåførene å ha kollidert mens begge bilene var i fart, mens vår utredning og rekonstruksjon ved hjelp av avansert verktøy viste at den ene bilen måtte ha stått helt stille under sammenstøtet, forteller Skare.

Endret tidspunktet
Tryg får tips fra utenforstående, men det er forsikringsselskapene selv som avslører de fleste svindlerne, og antall svindelsaker har økt med over 70 prosent de siste ti årene. En gjenganger blant de som blir tatt er å melde skade like etter tegning av forsikring.

– I ett annet tilfelle kolliderte vedkommende på morgenen, kjørte så hjem og bestilte forsikring, før skade ble meldt senere samme dag. Kollisjonen skulle da angivelig ha skjedd etter at avtale om forsikring var inngått. Vår utredning avdekket at tidspunktet var oppgitt feil med vilje, noe som kunne dokumenteres via motpartens mobiltelefon som var brukt til varsling umiddelbart etter kollisjonen. Vedkommende måtte dekke alle kostnader selv, over 100.000 kroner. Saken ble rutinemessig politianmeldt og vedkommende erklært uønsket som fremtidig kunde hos oss, sier Skare.

Fiktive skadekrav
Også innen bygnings- og innboforsikring er det mange forsøk på forsikringssvindel. Innen innbo topper fiktive skademeldinger etter hendelser som ikke har skjedd, mens det for bygning er fysisk arrangert skade, som regel påsatt brann, som topper statistikken.

– Ved tyveri opplever vi at det sendes inn en overdrevet liste over ting som har blitt stjålet. I ett tilfelle fikk vi oppgitt tyveri av gjenstander til en verdi opp mot en halv million kroner. Vår utredning avdekket at flere gjenstander som var oppført som stjålet, enten var solgt eller ikke befant seg ikke på området da tyveriet angivelig skal ha funnet sted, sier han.

Falske reisekrav
Det er flere menn enn kvinner som avsløres som forsikringssvindlere, og menn prøver seg også på større beløp enn kvinner. Folk i 40-årene utgjør den største gruppen med 34 prosent.

– Reiseforsikring er en klassiker innen forsikringssvindel, og vi opplever at enkelte tror at jo lenger vekk skaden har skjedd, jo vanskeligere er det for oss å avsløre svindelen. Men slik er det ikke. Vi har et globalt kontaktnett som kan bistå oss, i tillegg til at vi foretar en hel del undersøkelser i utlandet og på nettet. De aller fleste steder på kloden er tilknyttet internett, og selv en falsk kvittering fra et avsidesliggende hotell i et vanskelig tilgjengelig land lar seg sjekke. De største sakene innbefatter som regel manipulering av dokumenter, og vi har avslørt at kunder har kjøpt fiktive kvitteringer og forsøkt fremlegge disse som ekte. Det er ikke måte på hvor langt enkelte er villige til å gå for å få gjennomført svindelen, forteller Skare.

Lyver om egen helse
De største beløpene innen forsikringssvindel dreier seg imidlertid om syke- og uføreforsikringer. Dette er forsikringer som, dersom de blir utløst, kan komme opp i millionbeløp.

– Vi har økt fokus på denne type svindel og vi ser flere og flere tilfeller der man bevisst gir mangelfull eller uriktig informasjon om ens helsetilstand når avtalen inngås. Svindelen avsløres gjerne ved gjennomgang av medisinsk dokumentasjon. Vi ser også en rekke tilfeller av at skadelidte gir uriktige opplysninger om når skaden skjedde. Skade som skjedde på fritiden blir hevdet å ha skjedd mens man var på arbeid og omfattet av yrkesskadedekning. Vi avdekket nylig ett tilfelle der en person fremmet krav om erstatning etter skade som han hevdet hadde skjedd i arbeidstiden, noe som kunne ha utløst millionutbetaling, mens vår utredning viste at dette ikke var korrekt, sier Skare.

Gjør forsikring dyrere
Aldri før har det vært avslørt mer forsikringssvindel i Norge enn i 2017, da det ble avdekket svindel for 428 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

– I praksis innebærer enhver svindel et tyveri fra våre ærlige kunder og gjør forsikring dyrere enn nødvendig. Forsikringsbransjen sitter ikke stille og ser den negative utviklingen fortsette. I Tryg arbeider vi målrettet for å avdekke forsikringssvindlerne, blant annet ved å implementere gode dataverktøyer som kan bidra til å avdekke saker som bør undersøkes nærmere. Vi har i tillegg som hovedregel at alle forsøk på forsikringssvindel skal politianmeldes. Det å bli tatt for forsikringssvindel kan fort bli kostbart, man taper enhver rett til erstatning og risikerer både fengsel og oppsigelse av sine forsikringer, sier Skare.