Gråter i baksetet, men tør ikke si i fra

Til tross for at mange ungdommer forteller at de er redde for å sitte på med jevnaldrende sjåfører, tør de ikke si fra.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

De siste fem årene har 693 personer omkommet i trafikken på norske veier, mens flere tusen har blitt skadd. Til tross for at mange ungdommer forteller at de er redde for å sitte på med jevnaldrende sjåfører, tør de ikke si fra.

– Flere ganger har det vært så stor fart at jeg måtte holde meg fast i bøylen i taket. Jeg har hatt skikkelig vondt i magen og begynte å grine i baksetet. Noen ganger har sjåføren sluppet rattet og tatt meg på låret for å vise at han har kontroll. Det er ganske ekkelt, forteller Malene Sagstad (18), skoleelev ved Knarvik Vidaregåande Skule.

– Kjører ofte for fort
I en fersk spørreundersøkelse blant unge, i regi av Tryg Forsikring, svarer 60 prosent at de aldri har prøvd å si nei til å sitte på med en jevnaldrende sjåfør, selv om de følte seg utrygge.

– Ja, jeg har vært redd mange ganger og opplevd at sjåføren blir fornærmet hvis man sier ifra. Sjåføren tror sikkert han har kontroll, men de kjører ofte for fort eller sitter med mobilen og følger ikke med, forteller Eskil Marøy (18).

– Jeg har vært mest redd til og fra fest. Jeg kjører jo selv og vet hvordan det er, uoversiktlig. Man har ikke en sjanse om man har høy fart i svingene og det kommer en motorsykkel imot, sier Øyvind Andvik (18).

– Det har vært høy fart de gangene jeg har vært redd, men jeg er ikke redd for farten. Det er holdningen til farten som skremmer meg, at de ikke tenker på konsekvensene, sier Jonas Vaage (18).

Redde i baksetet
Hele 80 prosent av de trafikkdrepte i fjor omkom i ulykker utenfor tettbebygd strøk. Her er gjerne kjørekulturen annerledes enn i byene, og bilen er ofte eneste transportmiddel på kveldstid i helgene.

– Det er ganske smale veier der jeg bor, og man er redd for å si ifra hvis noen kjører for fort. Jeg vil jo ikke bli oppfattet som en som det ikke er gøy å være med, en festbrems som ikke er inkludert. Det er ikke kult, sier Anita Lunde (18), skoleelev i Lindås kommune.

Belønner trygge sjåfører
Gjennom intervjuer med over 250 unge har Tryg Forsikring nylig utviklet en ny type bilforsikring hvor målsettingen er å endre unges kjøreadferd mot mer trafikksikkerhet. Bilforsikringen heter Sidekick og er kun for unge sjåfører under 30 år.

Via en brikke i bilen og en app på mobilen kan brukeren følge med på om de kjører bra eller dårlig, mykt eller hardt. De belønnes med billigere forsikring jo bedre og sikrere de kjører. I tillegg kan appen brukes overfor jevnaldrende til å vise frem at man er en trygg sjåfør.

– Hadde definitivt stolt mer på en sjåfør om de kunne vise frem en god score, et bevis på at de klarer å kjøre fint i trafikken, sier Espen Urhaug (18).

– Ganske greit at man kan spare penger på å kjøre fint. Det gjør det lettere i flere situasjoner, og gir jo en viss trygghet som nybakt sjåfør, at man får kjøretips og slikt, sier Benjamin Minde Mæsdal (18).

Trygg Trafikk er den eneste aktøren i Norge som kun jobber med trafikksikkerhet rettet mot barn og unge. De hilser Sidekick velkommen.

– Unge har høy risiko for å bli skadet eller omkomme i trafikken, og Trygg Trafikk støtter alle nyvinninger som gir økt fokus på trafikksikkerhet blant unge sjåfører. Om appen gjør at unge kjører tryggere, tar mer trafikksikre valg og blir mer bevisst sin egen kjøring er det helt klart positivt, sier Ann-Kathrin Årøen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Alle ungdommene i artikkelen er skoleelever ved Knarvik videregående skole som er intervjuet av Tryg Forsikring i forbindelse med trafikksikkerhetsforebyggende undersøkelser.