Om de reisende (splinten) på Senirouniversitetet

Grethe Paulsen Vie vil fortelle om de reisende sin historie, og om splintebarna ved Askviknes barnehjem.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Til langt ut på 1960-tallet kom det splint til Os, både bilveien og sjøveien. Og disse kom rundt på dørene i bygden for å selge blant annet kjøkkenutstyr og håndverk.

Mange synes det var spennende og eksotisk når splinten kom til Os, mens andre var mer skeptisk.

De reisende har historie tilbake til 1500-tallet, og ble ikke behandlet spesielt bra. Kvinner og menn ble sendt til arbeidsleirer. De ble lobotomert, kvinner ble sterilisert, og barna ble tatt fra foreldre og plassert på barnehjem, blant annet på Askviknes her i Os.

Grethe Paulsen Vie kommer mandag 24. september klokken 11 til Os senioruniversitet i Oseana for å fortelle de reisende sin historie, men hun vil også komme inn på livet ved Askviknes barnehjem som tok i mot splintebarn fra1900 til 1953.

Grethe Paulsen Vie er konservator i Haugalandsmuseene. Hun er utdannet etnolog fra Universitetet i Bergen. Vie har i mange år dokumentert historien til romanifolket som reiste sjøveien. Haugalandsmuseene har opparbeidet et arkiv med bilder, intervju og fortellinger om livet som båtreisende i perioden 1900-1980.