UP skal ha kontrolluke

Vil ha fokus på uoppmerksomhet og beltebruk.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Til uken vil utrykningspolitiet prioritere kontroll av mobilbruk og manglende bruk av bilbelte.

– Sjåførers feil bruk av mobiletelefon, betjening av radio eller annen uoppmerksomhet, er medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Hvis alle brukte bilbelte ville det ha redusert sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd med 40-50 prosent for fører og forsetepassasjer, og med ca. 25 prosent for baksetepassasjerer, forklarer Karlsen.