Fikk kulturminnedagsprisen

Fikk prisen for kulturminnedagene med tema «Rosemåling og andre handverkstradisjonar i Os».


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

I forbindelse med årets kulturminnedager som arrangeres i tidsrommet 8.-16.september deler Kulturvernforbundet ut prisen til en lokal arrangør som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om «å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.»

Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk», som også er tema for Det europeiske kulturarvåret 2018.

Tematikken vil være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer. Kulturminnedagene blir markert over hele landet med mer enn 300 forskjellige arrangementer fra sør til nord.

Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for dagene, mens det er de lokale foreningene, historielagene, kystlagene, husflidslagene, museene, kommunene osv. som står bak de enkelte arrangementene.

I forkant av årets Kulturminnedager ble 5 arrangører nominert til Kulturminnedagsprisen på kr. 30 000, deriblant «Rosemåling og andre handverkstradisjonar i Os».

Og prisen gikk til Os
Styret i Norges Kulturvernforbund har besluttet at årets Kulturminnedagspris skal gå til Fortidsminneforeningen Os lokallag, Os Sogelag og Stiftinga Lyngheim for arrangementet «Rosemåling og andre handverkstradisjonar i Os»

Styrets begrunnelse: Kulturminnedagene på Lyngheim har på en god måte vektlagt årets tema «Typisk norsk – ikke bare norsk» gjennom utstillinger, foredrag, rosemalingskurs for barn og nylansering av strikkedesign med utgangspunkt i Os-rosa. Historisk sett har det vært et rikt rosemålingsmiljø i Os fra slutten av 1800-talet. Dagens tradisjonsbærere henter inspirasjon fra tidligere tider, og formidler kunnskapen til nye generasjoner. Dette formidlingsarbeidet løfter samarbeidsgruppa bak Kulturminnedagene frem på en god måte gjennom å inkludere næringslivsaktører som bruker det tradisjonsrike mønsteret på nye måter og introduserer tradisjonshåndverket til barn gjennom rosemalingsverksted. Det gode samarbeidet mellom kulturavdelingen i Os kommune og de frivillige lagene bidrar også til at dette blir et fantastisk arrangement for lokalbefolkningen.

– Vi er veldig glade for å få denne prisen, sier Ingebjørg E. Astrup som representant for arrangørene. Det er spesielt hyggelig siden det er første gang vi har valgt å samarbeide om et slikt arrangement.

Overrekkelsen av Kulturminnedagsprisen 2018 ble gjort i ettermiddag før foredrag om «rosemålartradisjonen i eit europeisk perspektiv» ved Nils Georg Brekke.

Tilstede på utdelingen fra Kulturvernforbundet var Marianne Nielsen (Styremedlem, Kulturvernforbundet) og Nora Konstanse Hansen (konsulent og koordinator for Kulturminnedagene i Norge).