Bergen lufthavns kjøretøy går nå på brukt frityrolje

Den aller første bilen som ble fylt med bærekraftig biodiesel, var en «sweeper», en traktor som brukes til kosting og brøyting.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Bergen lufthavn har nå tilrettelagt for fossilfri drift, og anlegget for biodiesel kan brukes av hele lufthavnen.

– Det er viktig at et ikke kun blir Avinors biler som kjører på biodiesel, men at også våre samarbeidspartnere begynner med fossilfri kjøring.

De  åpnet også en hurtigladestasjon for el-biler på samme sted slik at alle de elektriske kjøretøyene kan lades raskt.

– Avinor har en rekke elektriske biler og håper flere av våre partnere på flyplassen vil gå over til elektriske eller biodiesel-drevne biler.

Avinors har som målsetting å være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer.

– Å  tilrettelegge for ansvarlig drift, er en del av vår samfunnsansvar.

– Vi håper at anlegget fremover kan brukes for å promotere fossilfri drift og at bruken spres til alle aktørene på flyplassen. Målet er at alle kjøretøy, som kan, skal gå over til biodiesel.

I fremtiden håper de å kunne tilby enda flere typer drivstoff, men elektrisitet og biodiesel er det de kjører med på dagens miljøvennlige kjøretøy.