Fortsetter restaureringsarbeidet på Lyse klosterruiner

Os kommune har fått nærmere 1 million kroner fra Riksantikvaren.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Med jevne mellomrom de senere årene har det pågått restaureringsarbeid på Lyse klosterruin, og senest i år.

I juli i år søkte Os kommune Riksantikvaren om tilskudd til fortsatt konservering av Lyse klosterruiner, og ikke så lenge etter ble det klart at kommunen får penger til å fortsette konserveringen.

– Riksantikvaren gir med dette et tilskudd på inntil 900 000 kr til arbeidet, bekrefter de i et svarbrev.

LES MER: Lyse kloster ble grunnlagt i 1146, og var i funksjon frem til 1536.

Tidligere var det jord og vegetasjon oppå de fleste murene på Lyse kloster, men dette er fjernet fra en god del av murene, og mer skal fjernes fremover.

Men de skal og  meisle og rense murverk, fjerne påstøp med betong på toppdekke, sikre murverk, lime stein og mure nytt toppdekke.

Lyse klosterruin fremstår i dag med mye renere linjer enn på lenge, blant annet fordi vegetasjon er fjernet, men også fordi det er gjort mye flott arbeid for å få frem murene.

Arbeidet er et samarbeid mellom Os kommune, Riksantikvitaren, Byantikvitaren i Bergen og Lyse kloster hovedgård.