Det blir jubileum uten Dronningen til stede

Os Internasjonale Skulptursymposium foreslo tre forskjellige datoer for et eventuelt besøk av Dronning Sonja.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Neste år er Os internasjonale skulptursymposium 20 år, noe Os kulturutvikling ønsker å markere.

Og de håpte og at Dronning Sonja ville komme og besøke Symposiet i forbindelse med jubileet, derfor sendte ordfører Marie Bruarøy på vegne av Os kommune og Os kulturutvikling en invitasjon til slottet 27. juni.

Det ble foreslått tre datoer i juni og juli, men ingen av disse passer inn i Dronningens program.

– H.M. Dronningen har bedt meg om å takke for deres brev med invitasjon til markeringen av Os Internasjonale skulptursymposium. Jeg er videre blitt bedt om å meddele at Hennes Majestet dessverre ikke har anledning til å være tilstede under markeringen av jubileet, skriver Monica Watterud, assisterende sekretariatsleder i svarbrevet fra Slottet.