Mandag øker panten

For første gang på 25 år økes nå panten på flasker og bokser.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Før nyttår varslet miljødepartementet at panten skulle heves for første gang siden 1993, og nå skal det endelig skje.

I dag pantes 86 prosent av flasker og bokser i Norge. Målet med å øke panten er å få inn enda mer tomgods.

Infinitum, som drifter den norske panteordningen, har beregnet at en økning vil gi en returandel på 90 prosent.

En overgangsordning har fungert siden nyttår, men fra 1. september går fristen ut for alle som må legge om til ny emballasje. Dermed får du tilbake 2 kroner for alle flasker, eller 3 kroner hvis flasken er på over en halv liter.

Folk som leverer flasker som er merket med den gamle pantesatsen, får fortsatt tilbake det de har betalt, altså 1 krone og 2,50.

Økningen betyr flere millioner flere flasker tilbake, mindre CO2-forurensning og redusert forsøpling i naturen.