Vikingskipsenter på Askviknes?

Det har kommet mange forslag til hva kommunen kan bruke Askviknes til i stedet for å selge eiendommen.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Vi i NyttiOs.com skrev 21. august om Askviknes som Os kommune kjøpte fra Helse Bergen i 2012, og som de ønsket å utvikle med boliger i bakkant på eiendommen, og så sikre fronten ved sjøen til friluftsområde.

Les også: – Vi er i tenkeboksen

I saken kommer det frem at Os kommune verken får utbedre veien ned til eiendommen, eller bygge på den, og Os kommune vurderer derfor å selge videre til private.

I forbindelse med at vi skrev om Askviknes kom det også frem mange forslag til hva kommunen kan bruke den flotte eiendommen til.

Hybler til ungdom, hotell, pensjonat og museum er forslag som er kommet. Og noen er også veldig kritisk til at eiendommen bare står og forfaller.

– Det lyser kommunalt eierskap lang vei, sier en av dem som har kommentert saken vår på Facebook.

Foreslår Vikingskipsenter
Men noen har gått lenger enn å kommentere på Facebook, men heller satt seg ned og skrevet brev til ordføreren i Os.

Og der foreslår vedkommende at et Vikingeskipsenter vil være perfekt å plasserer på Askviknes.

Og det blir trukket frem at det er Vestlandet som er «Vikinglandet», og viser da til både National Geograpich, tegneserier og til at tømmeret til Gokstadskipet mest sannsynlig kommer fra Haugalandet.

«Det er helt opplagt at et fremtidig vikingskipsenter bør ligge på
Vestlandet. Det er også innlysende at Bjørnefjorden med alle de flotte fjellene rundt det hele vil være en perfekt naturskjønn arena for seiling med vikingskip. Et vikingskipsenter her vil dessuten passe godt inn i det allerede etablerte maritime miljøet i området,med båtsenteret i Askvik og seilbåthavnen på nordøstsiden av Strøno», skrives det i brevet til ordfører i Os, Marie Bruarøy.

Ordføreren takker for innspill
Og ordføreren setter pris på engasjementet fra folk, og takker spesielt vedkommende som har skrevet til kommunen med forslaget om å legge et Vikingskipsenter til Askviknes.

«Takk for kreativt innspel og spennande visjonar. Forslaget ditt er kanskje eit stykke utanfor kommunen si kjerneverksemd, og dessverre ikkje realistisk å få til innanfor våre rammer. Det som er viktig for oss, er at området i strandsona vil vera tilgjengeleg for ålmenta i framtida, og så vurderer vi korleis best kan utnytta området elles», skriver ordfører i svarbrevet angående forslag om å legge et Vikingskipsenter til Askviknes.

Hybler, hotell, museum eller Vikingskipsenter, det er uansett helt klart at denne perlen av en eiendom må utnyttes til det beste.

Men enn så lenge så ligger den der ganske brakk, men er tilgjengelig for alle, og den er helt klart verdt et besøk eller flere. Ikke minst nede ved sjøkanten.