Viktig melding – lytt på radio

Sivilforsvaret holder offentlig varslingprøve onsdag.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Onsdag 13. juni klokken 12 vil Sivilforsvaret gjennomføre en varslingprøve på de offentlige sireneanleggene i Os.

Du vil høre signalet «Viktig melding – lytt på radio», som består av tre signalserier med tre lange støt, med et opphold på ett minutt mellom seriene.

Varsling av befolkningen
Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Sivilforsvaret tester installasjonene to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Du finner mer informasjon om varslingsprøver på www.sivilforsvaret.no