Delte ut nærmere 60 000 kroner

Tre lokale mottakere fikk penger under parkfesten i hagen på Moldegaard søndag.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Søndagens parkfest trakk godt med folk som ville høre Eikanger Bjørsvik som spilte opp.

Under arrangementet ble det også delt ut penger til lokale lag.

På vegne av Moldegaardsfondet delte ordfører Marie Bruarøy ut nærmere 60 000 kroner, fordelt på  Os Roklubb, Os Ungdomslag og Os Musikkforening.

Os Roklubb fikk 10 000 kroner til utbedring av brygger og rastebord ved Ulvenvatnet.  Os Ungdomslag fikk 30 000 kroner til utbedring av steinbygningen i Steindalen og Os Musikkforening fikk 17 500 kroner til gjennomføring av seminar på parkfesten i Moldegaardsparken.