Ulvenveien er åpnet igjen

Og ordfører Marie Bruarøy åpnet den nye Ulvenveien.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Det er to og et halvt år siden Ulvenveien ble stengt, i forbindelse med fylling av Svegatjørn og sprenging av to tunnelløp gjennom Skogafjellet til Endalausmarka.

Tidligere var det trangt og uoversiktlig på veien, men nå er all skog fjernet, og en helt ny vei med to kjørebaner og gang- og sykkelvei er på plass.

SE FLERE BILDER AV VEIEN HER!

Tirsdag markerte Statens vegvesen ferdigstillingen av veien, med en markering og snorklipping. Ordfører Marie Bruarøy sto for åpningen.

Med åpning av denne veien igjen, vil nok trykket på Industriveien bli mye mindre, og trafikken vil nok og flyte bedre i rushet på ettermiddagene.

I juni vil trafikken på E39 bli lagt om nordre delen av nye Ulvenveien grunnet arbeid på denne delen av E39. Og slik vil trafikken gå et halvt års tid.