Denne bommen har ikke gjort så mye nytte

Den kom opp etter at biler som stakk fra politiet kjørte på gangveien og over skoleplassen i stor hastighet.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

To ganger vinteren 2015 var det hasardiøs kjøring over skoleplassen på Kuventræ skule, via gang- og sykkelveien som går fra Industriveien og bort til skolen.

I begge tilfellene var det i forbindelse med at bilførere forsøkte å stikke av fra politiet. En gang midt i skoletiden, og en gang på ettermiddagen.

Ingen ble skadet i forbindelse med kjøringen, men da tok Kuventræ skule initiativ til å få opp en bom, og den kom på plass i mars 2015.

Men når bommen står åpen hele vinteren på grunn av strøing og brøyting, gjør den ikke mye nytte for seg.

Da NyttiOs.com var i kontakt med teknisk vakt i Os kommune fredag formiddag, så bekreftet vedkommende at dette hadde med brøyting og strøing å gjøre, og at de skulle gå å få den lukket og låst med en gang, så nå er skoleveien tryggere igjen.

Og kanskje burde det også være en lignende bom på de andre stikkveiene inn til skolen, fra den nye parkeringen ved fotballbanen i Industriveien og på hjørnet med skolen.

Og det er nok helt sikkert andre skoler i Os som også burde vært sikret bedre mot villmannskjøring der hvor barna leker i friminuttene.