Slangebrudd førte til forurensing

Veidekke var uheldige i Endalausmarka.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I mars hadde entreprenøren Veidekke et uhell som førte til oljesøl i Endalausmarka.

– Vi hadde et slangebrudd på dumper i Endalausmarka 15. mars, sier miljøleder i Veidekka AS, Henriette Indine Kleppe i en e-post til Os kommune.

Det var i forbindelse etterfylling av 30 liter olje at en del av oljen havnet på bakken i stedet for dumperen.

Det ble lagt ut absorberende matter. Forurensede masser ble kjørt til Fana Stein & Gjenvinning.

Slangebruddet skjedde i bakken markert på bildet: