Skal ruste opp den gamle Postveien på Søfteland

I forbindelse med utbygging av feltet Gåsakilen, vil utbygger ruste opp den gamle Postveien med grus, grøfter og lys.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Det var i fjor høst at Os Bygg og Eiendom startet arbeidet med å tilrettelegge for utbygging ved Gåsakilen.

Gåsakilen ligger i søndre del av Søfteland og grenser opp mot kanalen mellom Vindalsvatnet og Gåssandvatnet. Videre følger området deler av den gamle Postveien og grenser opp mot Gåsakilen og E39.

I forbindelse med at Os Bygg og Eiendom skulle bygge ut, tilbød de seg i april i fjor å ruste opp deler av den gamle Postveien.

«Gjennom vår tekniske tilrettelegging av Gåsakilen skal det bygges gangvei fra boligområdet og ned til Postveien og i den forbindelse har vi en kommende unik mulighet til å transportere masser for oppgradering av Postveien langt utover det reguleringsplanen tilsier», skriver Ottar Randa i Os Bygg og Eiendom i et brev til Os kommune.

De har nå fått avtale med grunneier på plass.

Den opprustede veien vil gå fra Gåsakilen og til den gamle steinbroen på Postveien, total på ca 980 meter.

Veien vil få et gruset område på ca 3 meter bredde, grøfter på hver side, og tverrgrøfter under veien for drenering, der hvor det er nødvendig. Det vil og bli enkel belysning langs veien, og benker og bord der hvor det er naturlig, når veien står ferdig.

Dette er en gammel ridevei/ postvei som er et kulturminne, men kultursjefen er positiv til å ruste opp veien.

«Det er flott at ein vil opprusta postvegen slik at fleire kan få tilgjenge til området. Dette er også ein del av den gamle ridevegen mellom Os og Bergen. Dette er ein av våre gamle ferdselsvegar som vil bli omtalt i KDP for kulturminne i Os. Det er ingen formelle hindringar for tiltaket, men etter ein samtale med Hordaland fylkeskommune, ber ein om at dei vert brukt som rådgjevar. Dei kan komme med eksemplar på korleis det er gjort andre stader», skriver kultursjef Lisbeth Lunde Axelsen i en uttale om saken.