Dagbøter vekket over 50.000 norske bilister

1. mars innførte myndighetene straffegebyr i form av dagbøter for alle som ikke har lovpålagt forsikring for sitt kjøretøy.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Ferske tall viser at antallet kjøretøy uten forsikring nå er redusert med nær 53.000 siden nyttår, nesten en halvering hittil i år.

– Vi har hatt ekstremt stor pågang av henvendelser som følge av ordningen som inntrådte 1. mars. Spesielt i perioden like før straffegebyrene trådte i kraft var det ekstra stor pågang fra eiere av uforsikrede kjøretøy, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring.

Ved nyttår var antallet kjøretøy uten lovpålagt forsikring i Norge 111.000. Nå er dette antallet redusert med nær 53.000, viser ferske tall fra Trafikkforsikringsforeningen mandag denne uken.

Det betyr at antallet uforsikrede kjøretøy i trafikken er redusert med nær 48 prosent hittil i år.

– Det er formidable tall, at bransjen på under tre måneder har klart å nesten halvere antallet. Tryg Forsikring er kjempefornøyd med at vel 53.000 eiere har agert og enten avskiltet eller tegnet forsikring. Nå har vi forventninger om ytterligere reduksjon. Målet er selvsagt at alle kjøretøy i Norge har lovpålagt forsikring i orden så snart som mulig, sier Opedal.

Risikerer millionkrav
Det er beheftet med stor risiko dersom du nå kjører uten forsikring. Etter 1. mars risikerer du i tillegg til straffegebyret å pådra deg et stort økonomisk erstatningsansvar dersom du kjører på og skader noen. Da må du tilbakebetale erstatningen som de skadelidte vil få.

– Det er en helt enorm risiko å ta. I verste fall kan man ende opp med erstatningskrav i millionklassen hvis en forårsaker en ulykke med personskade, sier Opedal.

I fjor ble det utbetalt over 150 millioner kroner til personer som ble utsatt for trafikkulykker forårsaket av uforsikrede eller ukjente kjøretøy.

– Denne regningen blir jo egentlig dekket av de som betaler forsikring. Men, til tross for den sterke nedgangen er det fremdeles titusenvis av bilister der ute som gambler med å kjøre uten forsikring. Disse vil nå få straffegebyr på 150 kroner døgnet for personbil, sier Opedal.

Forsikre eller avskilte
Det var i desember i fjor at Stortinget vedtok den nye gebyrordningen. Hensikten er å få ned antallet uforsikrede biler på norske veier. Det er heretter ulovlig å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring. For å unngå videre gebyr må du enten forsikre eller avskilte kjøretøyet. Dersom du ikke betaler gebyret vil saken kunne ende med inkasso og et uforsikret kjøretøy kan bli avskiltet ved kontroll.

Gebyrsats per døgn er:
Moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy: 50 kr. Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og snøscooter: 150 kr. Buss og lastebil: 250 kr.